Veilig zingen

Op 28 april 2020, heeft minister van Engelshoven aangekondigd dat het weer toegestaan is om individueel muziekonderwijs te verzorgen. Daaronder valt ook individuele zangles. Volgens richtlijnen van het RIVM moeten daarbij de verschillende richtlijnen in acht worden genomen, waaronder de 1,5 m afstand. Daarmee lijkt het dat 'zingen' weer veilig is. Voor zingen is op dit moment echter nog niet helemaal duidelijk hoeveel 'spread' er is als je zingt. Onderzoekers spreken elkaar tegen op dit punt. Recente Duitse en Oostenrijkse onderzoeken laten zien dat de luchtverplaatsing bij zingen of bij de meeste blaasinstrumenten 1,5 meter verderop niet meer merkbaar is. Op dit moment vindt ook onderzoek hiernaar plaats aan de TU Delft (dr. ir. Ivo Bouwmans).

Wat verder van belang lijkt te zijn is de luchtkwaliteit en ventilatie in de ruimte waarin je zingt. Het is echter ook nog niet duidelijk in hoeverre fijne druppeltjes (aerosolen) bijdragen aan de verspreiding van het virus. Om het zekere voor het onzekere te nemen, zorgt The SongWorks voor een goede ventilatie tussen de individuele sessies door. Door een half uur lang twee deuren tegen elkaar open te zetten vindt er telkens veel luchtverversing plaats. Daarnaast wordt de luchtvochtigheid op peil gehouden (te droge lucht lijkt de verspreiding te kunnen stimuleren). Tussen de sessies door worden deurklinken en eventueel gebruikte materialen schoongemaakt.

De volgende richtlijnen zijn verder aan de orde:

  • Bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging thuisblijven. Bij twijfel graag contact opnemen!
  • Bij binnenkomst wassen/desinfecteren van de handen.
  • We blijven in alle situaties op minimaal 1,5 m afstand (zowel bij binnenkomst als in de praktijk). In de praktijk wordt je gevraagd op 3- 4 meter afstand van de docent te zingen.
  • Er wordt gevraagd zelf eventueel iets te drinken mee te nemen.
  • Na de les wassen en/of desinfecteren zowel de docent als de leerling de handen.
  • Mocht je toch hoesten of niezen, doe het in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten, gooi ze daarna weg en was je handen (tissues en desinfectiemiddel zijn in de praktijk aanwezig)

Dus ondanks dat het nog niet helemaal duidelijk is wat wel of niet veilig is ten aanzien van zingen en het vertoeven in binnenruimtes, denk ik met deze maatregelen het zingen 'veiliger' te maken. Ik hoop je dan ook weer te mogen begroeten in mijn praktijk. Want zingen is immers ook heel fijn en goed voor de gezondheid! Voor vragen of meer informatie klik hier

Praktijkruimte Wageningen
Cissy van Marxveldtstraat 29
6708 SJ Wageningen