CRKBO registratie

Sinds 2015 is The SongWorks geregistreerd in het CRKBO ofwel het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Om te kunnen worden geregistreerd moest voldaan worden aan een aantal eisen rondom mijn trainings aanbod. Hierbij kun je denken aan aanwezigheid en vermelding van 'doelen van de cursus', een 'evaluatie', 'leerwensen inventarisatie', een 'cursistenadministratie', 'algemene voorwaarden' e.a.

Na een uitgebreide audit van de training 'Stem&Spreken voor een groep', 'Stem&Persoonlijke ontwikkeling' en individuele trainingstrajecten ben ik vanaf heden gecertificeerd. Dit betekent o.a. dat ik voor cursisten uit bedrijven en voor instellingen als ook individuele professionals de komende 4 jaar niet BTW plichtig ben.

Voor informatie rondom registratie bij het CRKBO kun je ook kijken opĀ www.crkbo.nl

Je kunt ook contact opnemen met The SongWorks voor vragen hierover.