Stemexpressie en Persoonlijke ontwikkeling

Durf jij je te laten horen of houd je je in? Moet je voldoen aan verwachtingen en wil je meer vrijheid? Wil je meer in je lijf en minder in je hoofd? Durf jij te schitteren of houd je je klein? Moest je vroeger je mond houden of beter niet meezingen in de klas?  In het werken met stem komen we een aantal thema's tegen  op het vlak van persoonlijke ontwikkeling die in ons stemgebruik en lichaam verankerd zijn.

De sleutel voor communicatie en contact is gelegen in de verbinding tussen je stem(klank) en je lichaam. Als we in staat zijn de stemklank naar binnen toe te ontvangen komt datgene wat we naar buiten toe zenden er authentieker uit. Stemexpressie door stemimpressie.

Verbinding stem, lichaam en persoonlijkheid

De klanktrilling stimuleert de verbinding met de verschillende lichaamsdelen en organen onderling. Ons lichaam blijkt een groot netwerk waarin alles met elkaar in verbinding kan staan. Als het lichaamsweefsel verdicht is (door teveel aanspanning, stress, wond of prothese) is dat moeilijker. De manier waarop wij denken, voelen, waarnemen en doen heeft invloed op dit proces.  Zo sturen we bijvoorbeeld het middenrif op drukgerichte manier aan onder invloed van de gedachte dat we snel moeten spreken omdat de ander het anders misschien saai vindt.

Erkenning via de klank

Stemexpressie en Persoonlijke Ontwikkeling Je stemklank vormt een manier om contact te maken met jezelf omdat de stemklank een concrete fysiologisch waarneembare trilling is die zich in het lichaam bevindt.

Werken met klank is een oplossingsgerichte methodiek omdat het komen tot een vrije, krachtige, heldere en rijke klank onderweg blokkades en emotionele verdichtingen oplost. Je kunt dit ervaren als 'meer ruimte krijgen', 'meer verbinding met jezelf ervaren', 'jezelf uit 1 stuk voelen', 'je minder aantrekken van de omgeving', 'rust en ontspanning'. Tegelijkertijd is dit heilzaam voor het lichaam.

Werkwijze

Inzichten komen voort uit o.a. de methode van Lichtenberg, en lichaams- en ervaringsgerichte gestaltmethodiek. Voor meer informatie zie werkwijze

The SongWorks biedt een aantal mogelijkheden om tot meer vrijheid, contact, verbinding, plezier en persoonlijke groei te komen:

 

Referenties

Annemarie van Harn (GGZ Centrum Wageningen)

Al na de eerste workshop voelde ik me steviger in de wereld staan. De sessies helpen me mijn eigen koers te blijven varen in plaats van me te veel te laten beïnvloeden door de mening van een ander. Ik ben minder snel uit mijn lood geslagen.

Het mooie is dat het werken met mijn stem ongemerkt direct effect had. Ik hoefde niet vreselijk 'diep' te gaan of tijd te steken in het vertellen van mijn levensverhaal. Het brengt me gewoon direct bij mezelf en bij wat ik te ontwikkelen heb.